Học viện dự bị du học nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam

“Mỗi đứa trẻ là một nghệ sĩ. Vấn đề là làm thế nào duy trì được con người nghệ sĩ ấy khi chúng lớn lên” – Pablo Picasso

Chúng tôi tin rằng mỗi một học viên đến Artpink là người kiến tạo ra lịch sử nghệ thuật của bản thâncộng đồng, những học viên ấy có thể nói sâu sắc về bản sắc dân tộc của mình và phát triển tính dân tộc ấy thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.

Giá trị cốt lõi của Artpink

Tiên phong

Artpink là Học Viện dự bị đại học nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực Hội Hoạ & Mỹ Thuật Ứng Dụng

Mô hình “nghệ thuật gắn liền đời sống”, mỗi cá nhân là 1 giáo trình riêng

Chúng tôi xây dựng một phương pháp nền móng cơ bản cho mỗi cá nhân thực hành nghệ thuật thông qua đời sống và nghiên cứu mỹ thuật sâu sắc. Chúng tôi khai thác đời sống văn hoá từ mỗi học viên từ đó xây thành một giáo trình phù hợp, và định hướng phát triển.

Dạy các khung kỹ năng sống và thực hành, áp dụng sâu sắc vào nghệ thuật

Điểm nhấn của Artpink là dạy các khung kỹ năng sống & thực hành thời khoá biểu khoa học, áp dụng vào nghệ thuật thường ngày. Artpink xây dựng tạo khung văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng tự do sáng tạo; khám phá tiềm năng thúc đẩy hình thành nhân cách nghệ sĩ tương lai.

Tạo môi trường nghiên cứu văn hoá, lịch sử, chính trị, đời sống, môi trường, cộng đồng

“Người làm nghệ thuật phải lấy bản sắc văn hóa làm gốc”, Artpink tạo ra môi trường cho học sinh có tính chất nghiên cứu văn hóa, lịch sử, chính trị, đời sống con người, môi trường, cộng đồng. Sau khi định hình khung cơ bản trong nghệ thuật mới định hướng rộng rãi cho sự phát triển nghề nghiệp.

Lộ trình đào tạo của Artpink

Mỗi đứa trẻ từ khi sinh ra cho tới lúc khôn lớn, trưởng thành đều trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau. Vì vậy, cần tìm hiểu và thấu hiểu tâm lý cụ thể để có thể đưa ra định hướng phát triển và giáo dục phù hợp nhất:

Kết nối thế giới sáng tạo và trải nghiệm thực tế

Đến với Artpink, ngoài được tiếp cận với phương pháp học tập mới mẻ, nơi giảng viên và học viên cùng nhau chia sẻ tình yêu nghệ thuật, các bạn còn được rèn luyện sự tự tin, khả năng thuyết trình, khả năng sáng tạo, nghiên cứu tài liệu và kỹ năng làm việc nhóm.

Hệ sinh thái nghệ thuật của Artpink

Là nơi trao đổi kinh nghiệm, hình ảnh, thông tin về cuộc sống, niềm đam mê và hành trình đến với giấc mơ nghệ thuật của cộng đồng các du học sinh, học viên học tại học viện Mỹ thuật Artpink đang ở trong và ngoài nước

Bạn đã sẵn sàng gia nhập hệ sinh thái toàn cầu của Artpink?

Tham gia vào cộng đồng Artpink để cho đi – nhận lại những giá trị tốt đẹp từ những người có cùng đam mê nghệ thuật

Apply now