Nhà nghiên cứu, Hoạ sĩ Phan Cẩm Thượng

Đăng bởi Artpink admin vào lúc 13/12/2019
  1. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

1964 – 1973 học chữ Hán và Thư pháp trong gia đình

1975 – 1979 phục vụ trong Quân đội

1979 – 1984 tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội

1984 – 1992 Giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội

1992 đến nay là họa sỹ và nhà phê bình tự do

  1. Triển lãm

1990 Triển lãm Hội họa và Thư pháp (cùng Nguyễn Quân) tại Gallery 7 Hàng Khay, Hà Nội

1996 Triển lãm Hội họa cá nhân, tại Gallery Sông Hồng, Hà Nội

1997 Triển lãm Hội họa (cùng Hà Trí Hiếu) tại Gallery Lã Vọng, Hong Kong. Tham gia Triển lãm Hội họa Việt Nam tại Bang Kok. Tham gia Triển lãm “ A winding River – the Journey of Contemporary Art in Vietnam” (Những dòng sông chẩy – Hành trình của Nghệ thuật Đương đại ở Việt Nam), tại Meridian International Center, Washington D.C, USA

1998 Triển lãm Đồ họa cá nhân (Một vòng Hoa giáp) tại trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Triển lãm Hội họa tại Gallery Artfolio, Singapore.

  1. Xuất bản sách

1989 Mỹ thuật của Người Việt (cùng Nguyễn Quân), NXB Mỹ thuật

1991 Mỹ thuật ở Làng (cùng Nguyễn Quân), NXB Mỹ thuật

1992 Điêu khắc cổ điển Việt Nam (cùng Nguyễn Quân), NXB Trẻ TPHCM

1995 Điêu khắc Nhà mồ Tây Nguyên (cùng Nguyễn Tấn Cứ), NXB Mỹ thuật

1996 Nghệ thuật Phật giáo Bút Tháp, NXB Mỹ thuật

         Họa sỹ Trẻ Việt Nam (cùng Lương Xuân Đoàn) , NXB Mỹ thuật

1997 Điêu khắc cổ Việt Nam, NXB Mỹ thuật

1999 Đồ Họa cổ Việt Nam, (cùng Lê Quốc Việt, Cung Khắc Lược) NXB Mỹ thuật

2003 Chùa Dâu và Nghệ thuật Tứ Pháp, NXB Mỹ thuật

2008 Nghệ thuật Ngày thường (tập 1), NXB Phụ Nữ

2010 Những tác phẩm vô giá của nền hội họa Việt Nam Hiện đại, (cùng Nguyễn Anh Tuấn), NXB Mỹ thuật.

2011 Văn minh Vật chất của người Việt, NXB Tri Thức

2012 Tôn Đức Lượng – ký họa lịch sử, NXB Mỹ thuật 

2013 Tô Ngọc Vân – Tấm gương phản chiếu xã hội Việt Nam, 1906 – 1954, NXB Tri Thức

2014 Nguyễn Thụ - Con đường phương Đông, NXB Mỹ thuật

2015 Hội họa Việt Nam – Một cái nhìn khác, NXB Thế giới

2016 Bùi Xuân Phái, ký họa và minh họa báo, NXB Mỹ thuật

2017 Tập tục Đời người, NXB Hội Nhà văn và Nhã Nam

2018 Nghệ thuật Ngày thường (tập 2), NXB Đà Nẵng và Như Books