Khóa học

Tư duy sáng tạo

10 - 15 tuổi
6 tháng - 1 năm
72 buổi
Thông tin khoá học
  • Hiểu giá trị của bản thân, năng cao kỹ năng sống (Nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa, tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp và xã hội; tự lập kế hoạch sinh hoạt và học tập của riêng mình…) Chủ động tìm hiểu, học tập và nghiên cứu đời sống, nghiên cứu kiến thức, tri thức của nhân loại.
  • Phát triển tư duy sáng tạo, sáng tác tác phẩm độc lập, tự tạo ra được các dự án nghệ thuật cho cá nhân và cho cộng đồng.
  • Học viên đến với trung tâm sẽ được tiếp cận các phương thức biểu đạt đa dạng và phong phú, phát triển đầy đủ về ngũ quan, tính nhạy cảm, tính sáng tạo độc lập, làm chủ đời sống, không phụ thuộc, hoạt bát, luôn hoà đồng và thích trải nghiệm, khai thác bản thân. Nâng cao các kỹ năng giao tiếp ứng xử có văn hoá. Thích nghiên cứu, yêu lao động, tôn trọng bản thân và tôn trọng đồng nghiệp. Biết yêu thương và kính trọng gia đình…

“Nghệ thuật gắn liền với đời sống, đời sống phong phú thì nghệ thuật phong phú và ngược lại. Vậy bạn làm chủ được cuộc sống tức là nghệ thuật đã đi sâu vào trong bạn”.

Lộ trình khóa học

Chương trình khóa Tư duy Sáng tạo:

Phần 1: Bài nghiên cứu thiên nhiên, thế giới tự nhiên (10 buổi)

Phần 2: Bài vẽ chân dung (15 buổi)

Phần 3: Bài quan điểm xã hội (10 buổi)

Phần 4: Bài môi trường sống (10 buổi)

Phần 5: Bài về tư duy cá nhân (20 buổi)

Sau khi hoàn thiện, giảng viên sẽ tổng kết, nhận xét và đánh giá bộ tác phẩm. Giảng viên có thể quyết định đưa bộ tác phẩm ra trưng bày triển lãm trước công chúng nếu bộ tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao.

    Đăng ký kiểm tra năng lực Tư duy Hội họa