ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG DU HỌC NGHỆ THUẬT

Đăng bởi Artpink admin vào lúc 13/12/2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 Chương trình đào tạo của lớp du học là những gì tinh túy nhất được phát triển từ cốt lõi của tào tạo nghệ thuật thị giác: “Năng lực Quan sát – Năng lực Tư duy – Năng lực Sáng tạo”.

__________

Lớp du học có 3 phần để nghiên cứu năng lực của từng đối tượng. Phần thứ nhất là năng lực quan sát, học sinh được yêu cầu vẽ lại những gì mình nhìn thấy thành bài tĩnh vật, phong cảnh, hay tự họa chân dung. Phần thứ hai là Năng lực Tư duy, học sinh vẽ lại những gì mình nhớ được và dựa trên sự phản biện của giảng viên phát triển thành tác phẩm nghệ thuật. Đây là Năng lực Tư duy. Khi chứng minh được 3 năng lực trên đây thì học sinh mới đủ điều kiện để theo học tại Artpink.

Trải qua các khóa học 3 tháng, 6 tháng và thậm chí là 2 năm thì các năng lực này của học viên được phát triển. Ở mức độ nào thì Artpink mới đưa ra quyết định học sinh đó có nên đi du học hay không hay học một ngành nghệ thuật ở Việt Nam phù hợp với năng lực của mình. Trên thực tế để đi du học được cần nhiều yếu tố, trong đó yếu tố tài chính là đầu tiên. Sau đó là quyết định về năng lực. Trong khóa trình khai thác, phát triển tư duy, Artpink sẽ xây dựng một bộ hồ sơ cho từng học viên. Bộ hồ sơ này phải có đầy đủ các yếu tố để đỗ vào một trường đại học quốc tế. Ngoài ra cần phải phản ánh năng lực về đời sống, để học tập phát triển tốt. Trước khi đi du học, các em cũng cần trang bị nhiều kiến thức về văn hóa truyền thống của người Việt. Đấy là những điều kiện cần và đủ để giúp các em đi du học.