Artpink chính thức hoạt động từ ngày 11/12/2012.

- Artpink bắt đầu đưa chương trình giáo dục nghệ thuật với các mục đích khác nhau trong phương pháp giáo dục đặc biệt và chuyên sâu ngay từ khi mới thành lập. 

1. Đào tạo luyện thi vào các trường nghệ thuật trong nước. 

  - Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

  - Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp

  - Đại học Kiến Trúc & Xây Dựng

  - Đại học Mở & và một số trường không chuyên có mở ngành nghệ thuật.

2. Đạo tạo nguồn cho lứa tuổi từ 5 – 15 tuổi (một hình thức giáo dục hệ từ sơ cấp - trung cấp) sau đó đi đến chuyên nghiệp và định hướng nghề nghiệp.

3. Đào tạo hoạ sĩ tự do cho mọi lứa tuổi từ 5 - 60 tuổi (đối tượng này khá rộng và phổ biến với nhiều mục đích học khác nhau) trong đó có các nghề liên quan như make up - tattoo - chụp ảnh - thiết kế tạo hình, body painting vv..

4. Đào tạo phần mềm thiết kế đồ họa 2D

5. Đào tạo mỹ thuật ứng dụng cơ bản và nâng cao.

6. Đào tạo quay phim và chụp ảnh

Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

 

 Tầm Nhìn

Nghệ thuật những năm gần đây khá phát triển và đứng độc lập so với các ngành nghề khác. Là một mô hình luôn phát triển và đóng góp vai trò lớn cho xã hội về nhiều mặt, nhiều lĩnh vực. Nghệ thuật không còn là cái khó khăn như những thời kỳ bao cấp. Các hệ thống trường ĐH đã ý thức đưa các môn học thẩm mỹ và nghệ thuật vào để nâng tầm giá trị nhận thức mở rộng. Nghệ thuật luôn nâng tầm giá trị cốt lõi của một cá nhân hay tập thể lên một vị trí cao trong XH. 

Mục đích của các gia đình hiện đại và tri thức họ có chiến lược đầu tư nghệ thuật cho con em là rất lớn, phổ biến ở hai môn học là Âm nhạc & Hội Hoạ.

 Sứ Mệnh

Sứ mệnh của Artpink đưa ra một mô hình “Nghệ thuật gắn liền với đời sống” như là một cách giáo dục con người trước rồi mới định hướng nghệ thuật sau. Sự phức tạp trong phương pháp giảng dạy đó là xây dựng mỗi một cá thể là một giáo trình đặc biệt. Không dạy chung tất cả cho một giáo trình (Tuy nhiên giáo trình hội hoạ là chung).

Điểm nhấn là dạy các khung kỹ năng sống và đưa phương pháp kỹ năng ấy được thực hành mỗi ngày và áp dụng sâu sắc vào nghệ thuật. (có kèm các tệp như chữa một số các căn bệnh như loạn thị, tự kỷ & tăng động) nghệ thuật luôn giúp ích cho các căn bệnh này có tính tập trung cao độ giảm thiểu các yếu tố trên. Sau khi định hình khung cơ bản trong nghệ thuật mới định hướng rộng rãi cho sự phát triển nghề nghiệp. 

Về mặt Xã hội, xây dựng một đội ngũ lành nghề (nếu không muốn vào ĐH, trung tâm sẽ có hướng đào tạo không bằng cấp nhưng vẫn có đầu ra cho các bạn không có điều kiện du học hoặc học đại học. Hướng này cũng là một cách tìm nguồn đào tạo cho Artpink hoặc các công ty tin tưởng Artpink đào tạo tìm nguồn nhân lực.