Tác phẩm của giảng viên

Vườn xuân

Tác giả: Họa sĩ Nguyễn Hải Giang