Tác phẩm của giảng viên

Tuổi thơ dữ dội

Tác giả: Họa sĩ Nguyễn Toán