Tác phẩm của giảng viên

Trong vườn

Tác giả: Họa sĩ Nguyễn Hải Giang