Tác phẩm của giảng viên

Dưới nắng vàng

Tác giả: Họa sĩ Nguyễn Toán